Author Archives: blogamthuc365.edu.vn

Bộ Y tế: Không bỏ thanh toán Bảo hiểm y tế với máy đặt, máy mượn

Bộ Y tế khẳng định không bỏ thanh toán Bảo hiểm y tế với máy đặt, máy mượn đang thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh. Bộ Y tế cho biết, giai đoạn vừa qua, nhu cầu về trang thiết bị của các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở […]