Author Archives: blogthuthuat365.edu.vn

Phát hiện mới nhất: Có một triệu chứng hậu Covid-19 kéo dài đến 2 năm

Trong khi đối với một số người, Covid-19 chỉ như một cơn cảm lạnh thoáng qua, nhưng nhiều người khác vẫn phải vật lộn không dứt với di chứng hậu Covid-19. Các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu xem Covid-19 tác động đến cơ thể trong bao lâu. Và có 2 nghiên cứu […]