Author Archives: cuanhomhe.vn

Những thay đổi ‘lạ’ trên bàn tay tiết lộ chức năng thận hoạt động bất thường

Những sự thay đổi xuất hiện trên bàn tay có thể chỉ ra các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến thận. Thận là cơ quan nhỏ, có kích thước chỉ bằng một nắm tay người lớn. Tuy nhiên, thận lại có chức năng quan trọng trong cơ thể người. ” Thận thực hiện một […]