Author Archives: gocsuckhoe.edu.vn

Hậu COVID-19, số lượng trẻ chậm nói tăng mạnh

Sau một năm gián đoạn do dịch COVID-19, trẻ mầm non đã quay trở lại trường học, tuy nhiên tình trạng trẻ chậm nói ở lứa 2 – 3 t.uổi đang có chiều hướng gia tăng. Trẻ chậm nói gia tăng Một số giáo viên trường mầm non cho biết, trẻ đã quay trở lại […]