Author Archives: hocvathi.edu.vn

Tình trạng ‘sương mù não’ hậu COVID-19, nên làm gì?

Những việc làm dưới đây có thể hữu ích để các bạn cải thiện tình trạng “sương mù não” hậu COVID-19. Theo Bộ Y tế, trong thời gian phục hồi sau COVID-19, bạn có thể gặp loạt khó khăn liên quan đến khả năng suy nghĩ của mình (được gọi là “nhận thức”). Những khó […]