Author Archives: trithucmoi247.edu.vn

Màu sắc nước tiểu báo hiệu điều gì về sức khỏe?

Nhiều người không biết màu sắc của nước tiểu cũng tiết lộ vấn đề sức khỏe. Nước tiểu được tạo thành từ nước dư thừa, muối điện giải và các chất thải khác. Thận sản xuất nước tiểu, chảy vào bàng quang, sau đó thải ra ngoài. Bàng quang đầy lên dẫn tới cảm giác […]