Sổ đỏ bị hư hỏng, tôi có thể xin cấp lại hay không?

Hỏi: Do bị nước mưa thấm vào nên sổ đỏ nhà tôi bị nhòe, ố và rách chỉ đọc được mỗi phần ghi diện tích sử dụng. Vậy xin hỏi luật sư, tôi có thể xin cấp lại sổ đỏ không và thủ tục cụ thể như thế nào?

Xin cảm ơn!

(namle939@…)

sd d5ad
Được cấp lại sổ đỏ nếu sổ gốc bị ố, nhòe, hư hỏng do nước mưa thấm vào. (Ảnh minh họa, nguồn: Dân trí)

Trả lời: 

Việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 76, Luật Đất đai năm 2013. 

“1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng”.

Căn cứ theo quy định trên, bạn được quyền yêu cầu cơ quan chức năng cấp đổi sổ đỏ. Bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi sổ đỏ.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận được quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT gồm các loại giấy tờ sau đây:

Một là, bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Hai là, đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK

Ba là, bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi sổ đỏ sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính, dồn điền đổi thửa mà sổ đỏ đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Hoàn thiện xong hồ sơ, bạn hãy nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã. Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi sổ đỏ; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ. Đồng thời, cơ quan này có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; trao sổ đỏ cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao (nếu hồ sơ được nộp ở cấp xã).

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *